Software Leveranciers Management als kerncompetentie

software leveranciers management

Software licentie management gaat al lang niet meer over het tellen van het aantal licenties en zorgen dat je compliant bent. Nu organisaties actief de ‘cloud’ omarmen op zoek naar kostenbesparing en hogere productiviteit gelden er nieuwe spelregels voor software leveranciers management.

De ‘cloud’ is het voorbeeld van nieuwe software delivery mechanismen die een hoge mate van efficiency te weeg brengen en tegelijkertijd complicaties introduceren, in het bijzonder op het gebied van software licensering. De cloud is gearriveerd, blijft en groeit! We zien een wereld cloud markt die groeit met 20% per jaar.

Leveranciers management is de kern competentie die de organisatie moet gaan beheersen. In de nieuwe hybride omgeving is software voor een deel beschikbaar uit de cloud, is een deel toegankelijk via on-site servers en levert een derde partij desktop diensten. Dit vraagt om een nieuw niveau van informatie en inzichten dat ondersteuning biedt bij het bepalen van de software strategie en de software governance voor de organisatie. Naast de fysieke inventarisatie van software gebruik is een integraal beeld van verworven licentie rechten van het grootste belang. Gekwalificeerde licentie management systemen (as a Service) leveren die informatie.

Uit die bronnen trek je informatie over software gebruik, licentie rechten en systeem configuraties, software loads en software gebruik en de relatie tot medewerkers en locaties. Je stelt management rapportages op met betrekking tot financieel risico exposures en ontwikkelt planning informatie voor migraties, virtualisering en cloud inrichting en je richt ondersteunende processen in om de informatie stroom te borgen.

Waar begin je? Hier komt de goede oude 20/80 regel te hulp. De top 20 software uitgevers leggen beslag op 80% van de software uitgaven. Het is dus zinvol om de pijlen van het leveranciers management te gaan richten op die top 20 software uitgevers.

Software Licentie Management nieuwe stijl geeft je de mogelijkheid om financiële analyses te maken, de effectieve waarde van een true-up vast te stellen en de financiële gevolgen van een eventueel tekort (shortfall) vast te stellen. De effecten van virtualisering en cloud migratie onderzoek je met what/if simulaties van server domeinen. Met de beschikbaarheid van gerichte planning informatie over de gewenste migratie, virtualisering en cloud inrichting, wordt gericht leveranciers management een kern competentie die binnen handbereik ligt.

About The Author

Ed Kost

Een software asset manager is iemand met verstand van software licenties en organisaties. Ik help mijn opdrachtgevers om software uitgaven financieel transparant te maken en verlagen. Ik werk veel voor grote opdrachtgevers. En steeds vaker ook voor opdrachtgevers die groot willen worden. Ik ben ruim 15 jaar actief in de wondere wereld van software licenties en software asset management.

Leave A Response

* Denotes Required Field